Jak rozpocząć pracę z urządzeniem fiskalnym?


 

1. Wybierz i kup urządzenie fiskalne
Wybór urządzenia fiskalnego powinien być przemyślany. Kasy i drukarki poza funkcją fiskalną wspomagają zarządzanie placówką handlową. Ważne jest odpowiednie dopasowanie urządzenia do obecnych i przyszłych potrzeb Twojej działalności. Instalując urządzenie fiskalne, powinniśmy wiedzieć, czy wybrany model ma rejestrować tylko podstawowe informacje (np. wartość obrotu z podziałem na stawki podatkowe), czy też posiadać bardziej złożone funkcje (np. rejestracja stanów magazynowych, rozliczanie kasjerów itp.). Drukarka w połączeniu z odpowiednim programem obsługi sprzedaży, pozwala na wygodne zarządzanie magazynem firmy.
Skontaktuj się z najbliższym Oddziałem Posnet lub Przedstawicielem Regionalnym. Nasi specjaliści z pewnością dobiorą odpowiednie urządzenie do Twoich potrzeb i skierują Cię do jednego z naszych autoryzowanych Partnerów, który będzie pełnił pełnozakresową obsługę Twojej firmy. Począwszy od instalacji urządzenia, a kończywszy na jego serwisowaniu.

2. Powiadom Urząd Skarbowy
Po zakupie kasy lub drukarki rejestrującej należy, na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem ewidencji (fiskalizacji), złożyć pismo do Naczelnika Urzędu Skarbowego (Druk: Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania). Pismo niniejsze powinno zawierać dokładną liczbę zgłaszanych do fiskalizacji urządzeń oraz ich miejsce instalacji. Należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia (włącznie z rezerwowymi).
Pamiętaj: Podatnikowi, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej, przysługuje zwrot w wysokości 90 % ceny netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 PLN za sztukę. Dodatkowo zakup urządzenia fiskalnego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że odliczenia będą dotyczyły tylko wcześniej zadeklarowanej w Urzędzie Skarbowym liczby urządzeń fiskalnych.

3. Zaprogramuj i skonfiguruj urządzenie
Serwisant pomoże zaprogramować urządzenie. Udzielone przez niego instrukcje ułatwią sprawną i szybką obsługę klientów oraz prawidłową sprawozdawczość, potrzebną dla kontroli skarbowej lub podatkowej.

4. Dokonaj fiskalizacji
Następnie należy nieodwracalnie uaktywnić pamięć fiskalną (zafiskalizować urządzenie) Operację fiskalizacji przeprowadza uprawniony do tego pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację producenta bądź dystrybutora kas i drukarek fiskalnych. Od tej pory w pamięci fiskalnej będą zapisywane wszystkie operacje dokonywane w urządzeniu.

5. Rozpocznij ewidencję obrotu i stosuj obowiązujące przepisy
Przedsiębiorca który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać o kilku ważnych działaniach. Przede wszystkim zobowiązany jest rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych i wydawać klientowi oryginał paragonu. Na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego musi wykonać dzienny raport fiskalny. Urząd skarbowy wymaga też od podatnika miesięcznych raportów sprzedaży, sporządzanych na koniec każdego miesiąca lub przed pierwszą sprzedażą miesiąca następnego. Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od następnego roku po rozpoczęciu fiskalizacji. Bardzo istotną sprawą jest też ścisła współpraca ze służbami serwisowymi. Serwisant ma za zadanie zamieszczać wpisy w książce kasy rejestrującej, przechowywanej w miejscu zainstalowania urządzenia. Dokonuje on także obowiązkowych przeglądów technicznych kasy (przynajmniej raz na 24 miesiące).

6. Zgłoś urządzenie fiskalne do Urzędu Skarbowego
W ciągu siedmiu dni od fiskalizacji należy zarejestrować urządzenie w Urzędzie Skarbowym (odpowiedni druk Zgłoszenie kasy przez podatnika jest dostarczony razem z kasą). Urząd nada numer ewidencyjny urządzenia i pisemnie powiadomi o tym podatnika.


ZAPRASZAMY ul. PRUSA 44, WROCŁAW, tel +48 601721161, +48 609614402